Utilizamos cookies de terceros para mejorar continuamente nuestros servicios. Si continúas navegando aceptas el uso de éstas.   Más información - Aceptar.

TELÉFONOS:  981 873 613 (RIVEIRA)  /  881251348 -667 600 414 (BOIRO)  ·   E-MAIL: INFO@ACADEMIA-ARCA.COM

Ribeira2 Academy

RIBEIRA2.ACADEMY

Continuando coas medidas para facer fronte á situación de alarma xerada polo Covid-19, o Concello de Ribeira abre un segundo prazo de inscrición do plan de formación online Ribeira2.academy, con 300 prazas dispoñibles en cursos de distintos sectores de actividade.

A formación está dirixida a persoas empadroadas no Concello de Ribeira maiores de 16 anos.

Con esta iniciativa o Concello de Ribeira pretende seguir apoiando o emprego e a reactivación da economía na nosa zona apostando pola formación para a mellora da empregabilidade.

O prazo para as inscricións é do 13 ao 31 de xullo. Non se admitirán solicitudes enviadas antes do 13 de xullo.

PRAZAS ESGOTADAS. NON SE ACEPTAN MAIS INSCRICIÓNS.

Cláusula de protección  de datos:

De conformidade ao disposto na actual normativa de Protección de Datos de Carácter persoal, informámoslle que o responsable de tratamento dos datos de carácter persoal recollidos neste documento é CONCELLO DE RIBEIRA, cuia finalidade é poder atender as consultas e calquera tipo de xestión realizada por este medio de comunicación. Os seus datos non se cederán a terceiros, salvo por obrigación legal.

Ten vostede dereito a acceder, rectificar ou suprimir os datos erróneos, solicitar a limitación do tratamento dos seus datos así como opoñerse ou retirar o consentimento en calquera momento. Para iso, CONCELLO DE RIBEIRA dispón de formularios específicos. Pode presentar a súa propia solicitude ou solicitar os nosos formularios, sempre acompañados dunha copia do seu DNI para acreditar a súa identidade en: PRAZA DO CONCELLO, S/N, 15960 - RIBEIRA (A CORUÑA); lopd@riveira.com

Pode consultar a información adicional e detallada sobre Protección de Datos solicitándoa por correo electrónico: lopd@riveira.com

Ningunha parte deste documento pode ser reproducida, nin introducida en ningún sistema de recuperación, nin transmitida de ningún xeito, nin por ningún medio, xa sexa electrónico, mecánico por fotocopia, gravación ou doutro tipo, con ningún propósito, sen a autorización por escrito do titular deste documento. Os nomes de compañías, persoas ou produtos reais aquí mencionados poden ser marcas comerciais dos seus respectivos propietarios.

Concello de Ribeira